FEAD – Festival architektúry a dizajnu

Festival architektúry a dizajnu Prešov

Novinky z FEADu FEAD 2020: Program odbornej konferencie
konferencia

V rámci programu 5. ročníka Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove prebehne v piatok 25. septembra odborná konferencia v priestoroch Krajského pamiatkového úradu Prešov.

  • 9:00 – 9:05         Otvorenie s príhovorom – Ing. Semanová (Krajský pamiatkový úrad Prešov)
  • 9:05 – 9:25         Vyhlasovanie prvých pamiatkových rezervácií na Slovensku – archívno-historický výskum,
    Mgr. Martina Orosová, PhD. (Pamiatkový úrad SR)
  • 9:25 –  10:15       Dejiny historického jadra mesta Prešov z pohľadu stavebného vývoja, Ing. Ľubor Suchý, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Prešov)
  • 10:15 – 10:40    Zásady ochrany Pamiatkovej rezervácie Prešov, Ing. arch. Jana Onufráková (Krajský pamiatkový úrad Prešov)
  • 10:40 – 11:00    Prestávka
  • 11:00 – 11:15    Mestské opevnenie Prešov, Mgr. Marián Uličný, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Prešov)
  • 11:15 – 12:15   Vráťme život hradbám, panelová  diskusia

Odbornú konferenciu pripravil Krajský pamiatkový úrad Prešov, je určená pre širokú verejnosť – odbornú aj tú, ktorú téma 70. výročia vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie zaujíma.

Napísať komentár