FEAD – Festival architektúry a dizajnu

FEAD 2020

FEAD 2020

Motto FEAD 2020: Kvalitnú prítomnosť nemôžeme budovať bez poznania minulosti

Počas 5. ročníka Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove (FEAD 2020) si pripomenieme 70. výročie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie, a to nielen na konferencii, ktorú pripravuje Krajský pamiatkový úrad Prešov. Priamo v centre mesta na Hlavnej ulici si zaspomíname na osobnosti prešovskej povojnovej generácie architektov a odprezentujeme výnimočné diela modernej slovenskej aj zahraničnej architektúry.

Synergiu medzi architektúrou, stavebníctvom, školstvom a aplikovaným dizajnom budú na námestí návštevníkom prezentovať videoprezentácie. Prinesieme novinky o novodobých materiáloch, technológiách a moderných metódach výstavby. Oboznámime sa aj s investičnými zámermi mesta Prešov.

 

Lebo len kreativita a invencia v spojení s kvalitou sú cestou k  úspechu aj prosperite.“

 

Ing. arch. Peter Marcinko

organizátor akcie

 

FEAD – otvorená platforma pre všetkých, čo chcú veci meniť k lepšiemu