FEAD – Festival architektúry a dizajnu

FEAD 2018

FEAD 2018

„Európske dedičstvo“ – značka, ktorú spolutvoríme

Urbanizovať krajinu ,stavať stavby, formovať umelý priestor, znamená uspokojovať základné ľudské potreby . Riešení a spôsobov je vždy viacero . Aké je postavenie našej architektúry v európskom kontexte? Čo sú naše výnimočné arch. počiny? Architektonické diela, ktoré prešli očistou času , tvoria našu identitu, históriu, dávajú nám pocit hrdosti ,ale aj pocit bezpečia a domova. A preto si zaslúžia našu pozornosť a úctu , predstavujú um a fortieľ našich predkov, aj keď si to neuvedomujeme stali sa súčasťou nás , sú značkou ktorá nás identifikuje. Poznávajme a chráňme hodnoty ktoré nás reprezentujú, učme sa z histórie, lebo to je cesta ku pokroku a prosperite.

 

Ing.arch.Peter Marcinko