FEAD – Festival architektúry a dizajnu

FEAD 2019

FEAD 2019

FEAD 2019 – PREŠOV -mesto jedinečnosti a orginality

 

Mesto Prešov je od nepamäti multikultúrne a mnohonárodnostné , mesto – centrum regiónu na okraji bývalej monarchie , ale aj okraji prvej republiky a nového moderného Slovenska . Miesto, kde sa stretáva východ a západ ,sever aj juh, kde v okruhu 100km nájdete hranice 4och krajín. Stretnete tu Slovákov ale aj Maďarov, Rusínov , Poliakov,Čechov či Nemcov .V tomto kraji má svoje korene množstvo osobnosti, ktorých vietor života zavial do ďalekých a vzdialených svetov.

Búrlivé historické udalosti uštedrili v priebehu viacerých storočí množstvo rán tomuto kraju , svoje stopy tu zanechali rôznorodé učenia, filozofie … . Tu sa stretali myslenia dvoch svetov. Vojny, vzbury, národnostné rozpory a skoro vždy vyššie záujmy… Nájdete tu nížiny ale aj najvyššie stredoeurópske vrcholy . Nájdete tu jedinečnosť a malebnú rôznorodosť , nezmieriteľné antagonizmy, ale aj vzájomné prelínanie sa kultúr .

„Šariščina“ – ako malé esperanto multinárodného dorozumnievania má svoje paralely v hudbe, výtvarnom umení , architektúre a je symbolom prelínania sa kultúr v tomto regióne.

Určite nepatríme k regiónom s extrémne dynamickým rastom , ale máme svoje tradície , nadaných a vzdelaných ľudí a potenciál…

Počas dní FEADu sa snažíme spojiť architektúru , hudbu, výtvarné umenie ,  talenty rôznych odborov . Chceme spoločne hľadať inšpirácie a prinášať nové impulzy .

Lebo nie mesto , nie podnikatelia , nie akademická či politická skupina tento región pozdvihne, ale bude to umenie spolupráce. Prajnosť a filozofia akcie , nie letargie .Veríme v prosperitu regiónu, verím, že nie cesta napodobňovania, ani nie cesta opakovania veci vymyslených, ale vymýšľanie veci nevymyslených vedie k úspechu.


Ing.arch. P. Marcinko

Archima s.r.o.

www.archima.sk