FEAD – Festival architektúry a dizajnu

FEAD 2017

FEAD 2017

FESTIVAL ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU – FEAD 2017„METAMORFÓZY“

Architektúra a urbanizmus sú nepísanou kronikou života mesta a v ňom žijúcich obyvateľov.
Sú kronikou plnou ponaučení, inšpirácií, ale aj svedectvom o tom ako sme žili, rozmýšľal, čo boli naše priority, čo sme urobili správne a kde sme urobili krok zlým smerom. Vízie, koncepty vždy predstavujú zmenu, ale vždy zmenu k lepšiemu? Potrebujeme rozprávať aj počúvať, polemizovať, pozerať do budúcnosti a čerpať poučenie z minulosti. Čo vraví história? Čo teória? Aká je realita a čo chceme? Kam smeruje vývoj, aké sú trendy v architektúre?

FEAD má ambíciu byť platformou, formátom, ktorým chceme vyvolať diskusiu na tému architektúry, urbanizmu a designu v našom meste.
Chceme upozorniť na vážnosť sociálnych a sociologických dopadov, ktoré má architektúra a plánovanie rozvoja nášho mesta na život obyvateľov. Chceme podporovať aktívny spôsob života, racionalitu v rozhodovaní, poznávať a odlišovať kvalitu od nekvality.
Prajeme si, aby architektúra, urbanizmus a dizajn boli témy, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, lebo sú prirodzenou súčasťou života každého z nás.
Vopred ďakujem všetkým účastníkom na pripravených akciách, ďakujem spoluorganizátorom a mestu, osobitne pani primátorke, ktorá prevzala záštitu nad uvedenou akciou, poskytla organizačnú, odbornú aj priestorovo – technickú pomoc pri realizácií podujatia.

 

Ing. arch. Peter Marcinko,
regionálny zástupca SKA