FEAD – Festival architektúry a dizajnu

september 2020

september (Page 2)

Vyhlásenie Pamiatkovej rezervácie Prešov (ďalej aj „PR Prešov“) schválila Vláda Československej republiky dňa 11. 07. 1950. V súčasnej dobe je na území pamiatkovej rezervácie dvadsať ulíc - Vajanského ulica, Kmeťovo stromoradie, Konštantínova ulica, Slovenská ulica, ulica Hurbanistov, Hlavná ulica, Jarková ulica, Baštová ulica, Okružná ulica, Kováčska ulica, ulica Ku Kumštu, Suchomlynská ulica, Špitálska