FEAD – Festival architektúry a dizajnu

Festival architektúry a dizajnu Prešov

Novinky z FEADu Denníky FEAD 2020: 5. ročník je za nami!

Posledný deň Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove sa uskutočnil v piatok 25. septembra 2020. Počasie sme opäť vybavili, vďaka čomu sme nemuseli upustiť od programu FEAD 2020.

Od 10.00 do 18.00 bola na Hlavnej ulici pre nášvtevníkov pripravená výstava Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktorá mapovala historické budovy Prešova a ich premenu či sanáciu do súčasnosti. Zároveň nechýbali ani plánované realizácie mesta Prešov pre zveľadenie verejných priestranstiev.

Konferencia KPÚ na FEAD 2020

Pre odbornú verejnosť pripravil Krajský pamiatkový úrad Prešov konferenciu.

Konferencia sa koná pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov, preto boli k tomu zvolené aj príspevky. Kolegyňa – vedúca archívu KPÚ, prezentovala proces vyhlasovania pamiatkovej rezervácie, Kolega, ktorý má dlhodobo na starosti pamiatkovú rezerváciu, informval o architektonických a historických hodnotách objektov, historicky aj pomocou vedút, od začiatku až po súčasnosť. Moja prednáška zas bola o zásadách ochrany pamiatkového územia, ktoré sú základným dokumentom na vykonávanie ochrany pamiatkového územia, sú aj súčasťou územného územného plánu. Nechýba ani prednáška o mestskom opevnení, ktoré je fenoménom mesta. Snažili sme sa v konferencii pokryť všetky oblasti – časový vývoj, architektúru, urbanizmus aj dať prietorúčastníkom procesu obnovy mestského opevnenia,“ prezradila Jana Onufráková z KPÚ.

Prehliadka mesta

Počas posledného dňa FEAD 2020 bola pre študentov stredných škôl naplánovaná komentovaná prehliadka mesta s PhDr. Darinou Petranskou v doobedňajších hodinách. Na širokú verejnosť sa sprievodkyňa tešila poobede: „Na prehliadku je tu toho veľa. Povieme si niečo o tom, ako vznikal urbanizmus mesta, kto sa na ňom podieľal, o jednotlivých významných pamiatkach. Budem sa snažiť pozornosť návštevníkov zamerať aj na to, ako sa to mesto formovalo a vyvíjalo od stredoveku až po súčasnosť. Konkrétne na ktorých domoch prevláda gotika, renesancia, kde to je najmarkatnejšie.“

Ani posledný deň nechýbali živé sochy Big Names, ktoré si jednoznačne podmanili všetkých návštevníkov festivalu aj okoloidúcich Prešovčanov. Svojím hereckým a šermiarskym talentom zas 3-krát za deň rovnako potešila aj divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis z Košíc.

Poobedňajší záverečný kultúrny program na hlavnom pódiu patril kapele SZUŠ DAM Brass Band, vďaka ktorým sa Hlavnou niesol jazz, ale aj notoricky známe skladby v prevedení mladých umelcov. Po nich nasledoval ešte folklórny súbor Dúbrava, pretože tradície si skrátka treba ctiť 🙂

Kontexty mesta

V rámci festivalu organizoval Wave – nezávislé centrum kultúry Kontexty mesta – umelecké intervencie. Účastníci si po vernisáži a predstavení umelcov mohli spoločne prejsť Waveom, Kumštom, Krajským múzeom a Staromestkým parkom, v ktorých Katarína Bajkayová, Michal Marchiník, Samuel Velebný, Martin Hrvola a štúdio zerozero uskutočnili svoje umelecké realizácie a pridali aj svoje komentáre.

Slová organizátora FEAD 2020

Tri dni FEAD-u 2020 zbehli rýchlejšie, ako sme čakali.

V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali. Verím, že to ostane v rámci života mesta tradíciou a budúci ročník bude ešte zaujímavjší a pestrejší. Verím, že sa nám podarí splniť náš zámer – aby sme aktivizovali ľudí v centre. Festival má potenciál byť veľkou akciou, ak sa do nej naozaj zapojíme spoločne. Život je o spolupráci a priateľstvách, a to Prešov potrebuje. Aby sme normálne pridali ruku k dielu a urobili veci, ktoré sú pre nás a naše potešenie,“ uzavrel svojimi slovami 5. ročník Festivalu architektúry a dizajnu hlavný organizátor Peter Marcinko.

Napísať komentár