FEAD – Festival architektúry a dizajnu
stefan mitro

Štefan Mitro je architekt, ktorý prišiel do Prešova v 80. rokoch minulého storočia. Po vysokej škole a povinnej vojenskej službe pôsobil ako architekt v Stavoprojekte. S kolegami Dušanom Knapíkom a Ľubomírom Sakalom založili v roku 1990 vlastný ateliér Design Stúdio. Ten fungoval do roku 2008. Dodnes pôsobí ako architekt na voľnej nohe.

Čo hovoríte na FEAD?

Vďaka kolegovi Petrovi Marcinkovi vznikla iniciatíva pripraviť FEAD pred piatimi rokmi, čo už zakladá pomaly tradíciu. Klobúk dole pred ním, že to stále  ťahá. V posledných rokoch sa do FEAD-u  pridalo aj mesto, čo som veľmi rád, pretože to dáva ďaleko väčšie možnosti odkomunikovať architektúru a činnosti architektov v našom regióne s dopadom na mesto.

Čo sa týka života a tvorby architektov v rámci Slovenska, tak on je celkom bohatý, no my sa musíme a chceme baviť o našom regióne. Toto je cieľom FEAD-u. Čo je ešte dôležitejšie, je, že sa snaží informovať občanov, povedal by som konzumentov architektúry a to naprieč generáciami, akým spôsobom  sa architekti mesta dotýkajú. Celé podujatie je živé, ťahané do verejných priestorov, vyslovene orientované pre publikum. A potom má aj odbornú časť, prezentuje témy, ktoré vychádzajú zo základnej témy toho, ktorého ročníka Festivalu architektúry a dizajnu. Predchádzajúce ročníky ukázali, že Prešovčania so záujmom sledujú, čo sa deje v priestore Prešova. Prešov je mestom, ktoré má na svojom pozadí množstvo výborných umelcov a architektov. Prešov je kultúrnym mestom s tradične vnímavým občanom.

Čomu sa venujete ako architekt?

V poslednom čase veľmi rád pracujem s prostredím, ktoré má historický náboj. Bol som oslovený vedením Červeného kláštora – národnej kultúrnej pamiatky s bohatou tradíciou aj s jeho úžasným príbehom mnícha –  lietajúceho Cypriána. Takže spolupracujem s vedením Červeného kláštora a realizujeme tam niektoré zaujímavé projekty.

Aké ocenenie môže získať architekt?

Najvyšším ocenením v rámci Slovenska je Cena Dušana Jurkoviča, udeľuje ju Spolok architektov Slovenska, potom Slovenská komora architektov dáva Cézara – cenu za architektúru. Potom tu sú ceny v rámci európskeho kontextu, napríklad Európska cena za ochranu kultúrneho dedičstva – Europa Nostra Award je cenou za výnimočnosť v ochrane kultúrneho dedičstva, kde Prešovčania z nejakých piatich či šiestich cien v kontexte Slovenska, nemám presnú evidenciu, získali 3 ceny a sú u prešovských architektov za záchranu historických objektov v Prešove a v širšom regióne Prešova.

Aká je práca architekta v exteriéri?

No neviem, akú máte predstavu o tom, ako architekt pracuje v exteriéri. Či to značí, že si oblečie montérky a vyrazí s krompáčom do priestoru. V princípe aj to je tak. Možno v predstave bežného občana je architekt niekto s umeleckou šatkou okolo krku a fajkou v ruke. V princípe je to tvrdá robota. Človek si musí zadanie-projekt vysedieť. Architektúra je matka umení. V architektúre sa spája technika a tvorivý potenciál tvorcu, takže o tom je práca architekta a, samozrejme, musí naplniť aj predstavy investora. To znamená, že je to hľadanie zhody medzi chceným a možným…

Čo hovoríte odborným okom na Prešov a jeho architektúru?

stefan mitro

Žijem tu už 40 rokov, preto sa aj cítim ako Prešovčan. Na Prešov sa dívam z toho pohľadu, že je neuveriteľné, že je stále tretím najväčším mestom na Slovensku.

A čo sa týka architektúry, tak ono je to tak, že vždy sa musíme dívať do histórie. Prešov ťaží, a to musím povedať tak trošku s trpkosťou, za posledných 30 rokov hlavne z toho, čo sa udialo počas niekoľkých historických dôb. Tam, kde Prešov je, má momentálne na svedomí aj to, že na východnom Slovensku máme dve veľké mestá.

Prešov od čias, kedy sa postavila košicko- bohumínska železnica, zostal ako keby v tieni Košíc. Je to veľká konkurencia. No a tým pádom, čo sa týka rozvoja architektúry, vždy sú za tým peniaze, ktoré tu chýbajú. 

V tomto momente to je jedna vec a potom je to aj intelektuálny náboj a to už je otázka na otcov mesta, akým spôsobom oni vnímajú vo svojich volebných programoch a ich napĺňaní  kontinuálny rozvoj mesta.

Čiže keď sa bavíme o architektúre a o rozvoji, ja to za posledných 30 rokov vnímam tak, že trošku stagnuje.

Vy aktívne spolupracujete s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Ako konkrétne?

No tak v princípe architekti pri rekonštrukciách úzko spolupracujú s Pamiatkovým úradom. V mojom prípade s naším Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. Tohto roku bude Festival architektúry a dizajnu mať aj veľmi zaujímavú tému – 70. výročie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie mesta Prešov. K tomu pamiatkový úrad pripravuje veľmi zaujímavý seminár. Ja sa celkom naň teším, iste sa tam dozvieme veľmi veľa zaujímavých informácií.

Ďakujeme za rozhovor!

Zaujímavé realizácie akad. arch. Štefana Mitra:

 • 1990 Nové Divadlo, interiér – spolupráca, Prešov
 • 1991 Kostol Pravoslávnej cirkvi, Bardejov
 • 1992 Slovenská sporiteľňa – rekonštrukcia , Vranov nad/Top.
 • 1993 Letné sídlo prezidenta, interiér – Ašchabát, Turkmenistan – spolupráca, 1995 Komerčná banka, Košice
 • 1994-2002 Rekonštrukcia historického divadla z roku 1881, Prešov
 • 1999 Bábkové divadlo – rekonštrukcia, Košice 
 • 2000-2002 Areál Jacht Klubu – Domaša Dobrá
 • 2002-2004 Rekonštrukcia „ Divadlo pod Palmovkou „ PRAHA, Czech rep. 2005 Nová dedina, Vlková, Vysoké Tatry -133 rodinných domov – urbanizmus
 • 2006-2007 Prešovská univerzita, rekonštrukcia a dostavba –Prešov
 • 2008 Domov sociálnych služieb, Rekonštrukcia a dostavba – Orkucany ( Sabinov )
 • 2011-2012 Súkr. rezidencia – Domaša -Dobrá
 • 2012-2014 UNLP KOŠICE – Urgentný príjem – novostavba.

Zaujímavé projekty akad. arch. Štefana Mitra:

 • 2006 Šport Relax Park – Jazierko, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
 • 2008 Relax-zóna – Prešov,
 • 2012 Chata „ Blue Wave“ , Domaša Dobrá

Ocenenia akad. arch. Štefana Mitra:

 • 2002 CE.ZA.AR. – cena Slovenskej Komory Architektov za rekonštrukciu „ Historického divadla, Prešov, SLOVAKIA
 • 2004 European Union Prize for Cultural Heritage / EUROPA NOSTRA AWARDS
 • Prix du Patrimoine Culturel De L´Union – Architectural Heritage – The Historical Theatre of Presov.
 • 2014 – Česká stavba roku, kat. zahraničné stavby – stavba realizovaná českou firmou v zahraničí, za realizáciu UNLP KOŠICE – Urgentný príjem.

Napísať komentár