FEAD – Festival architektúry a dizajnu

Výtvarná súťaž 2020

Výtvarná súťaž 2020

TVORIVÉ HĽADANIE 20/21 – Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre mládež

Festival architektúry a dizajnu Prešov v spolupráci s mestom Prešov vyhlasuje od 23. septembra 2020 výtvarnú súťaž Tvorivé hľadanie 20/21 pre žiakov základných a umeleckých škôl. Témou aktuálneho ročníka súťaže je Zoo Prešov.

Cieľom súťaže je rozvíjať výtvarné zručnosti, kreativitu a súťaživosť mládeže so zreteľom na témy recyklácie, ochrany životného prostredia aj ochrany zvierat. Preto sa budú počas súťaže využívať recyklované materiály – krabice, ktoré vie každý nájsť doma a prispieť nimi k dielu.

Výtvarné poňatie aj technika sú bez obmedzení – krabice je možné oblepiť, pomaľovať a stvárniť tak, aby každá sama o sebe bola jedinečným prvkom. Výsledkom je však kolektívne dielo, ktoré si už od začiatku tvorenia vyžaduje spoločné hľadanie nápadu. Súťažné práce by preto mali demonštrovať na jednej strane jedinečnosť, no na strane druhej musia ukázať schopnosť jednotlivcov spojiť sa a spolupracovať ako tím pre konkrétny cieľ.

Téma Zoo Prešov

Mesto Prešov nemá vlastnú zoologickú záhradu, prečo by ju ale nemohlo mať aspoň na chvíľu? Cieľom súťaže je vytvoriť z prinesených krabíc 3D objekt zvieraťa. Akého? To už necháme na fantázii a kreativite súťažiacich.

Vytvorte zoologickú záhradu na 49. rovnobežke priamo v centre mesta svojím talentom a kreativitou – zapojte sa do súťaže.

 

Súťažné kategórie:

A. 1. – 4. ročník

B. 5. – 8. ročník

C. ZUŠ

Hodnotiace kritériá:

  1. Originalita, tvar a dizajn /hľadanie výtvarnej krásy a originality
  2. Odkaz, myšlienka realizovaného zámeru
  3. Kvalita spracovania

Odporúčané rozmery: výška – cca 1až 2m, pevne spojené dokopy


Termín súťaže: do 9. 4. 2021

 

Priebeh súťaže:

Prihláste sa do súťaže AKO? Pracujte na svojom návrhu do 9. apríla 2021. Fotografovanie návrhov v školách prebehne následne od 9. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Fotografie návrhov budú zverejnené na stránke www.fead.sk, kde bude od 25. 4. 2021 do 30. 5. 2021 prebiehať verejné hlasovanie. Zoo na 49. rovnobežke budeme stavať spoločne počas priebehu FEAD 2021 a Dní mesta Prešov, ktoré sa budú konať v lete 2021. V rovnakom čase prebehne počas verejnej prezentácie aj vyhlásenie výsledkov.


Oceňovanie:

Pre súťažiacich budú pripravené zaujímavé vecné odmeny. Vyhlasovať sa bude 1. až 3. miesto v každej kategórii. Udelené budú aj Ceny verejnosti – 1. až 5. miesto bez rozlišovania kategórie – ktoré určí hlasujúca verejnosť na webovej stránke.

Odovzdávanie cien bude spojené s malým stretnutím s pohostením pre súťažiacich a pedagogických vedúcich (sponzorsky zabezpečí Archima s.r.o./www.archima.sk). Miesto bude zverejnené na www.fead.sk a oznámené školám prostredníctvom Odboru školstva mesta Prešov.