FEAD – Festival architektúry a dizajnu

Výtvarná súťaž 2019

Výtvarná súťaž 2019

„TVORIVÉ HĽADANIE“ – výtvarná súťaž pre mládež

Tradícia mesta Prešov je dlhodobo spojená s tradíciou v usporiadúvaní parkúrových súťaží, ktoré si touto súťažou chceme pripomenúť. Symbol koňa patrí preto celé roky k symbolike mesta a spája sa aj so slangovým pomenovaním Prešovčanov – „koňare“.

Cieľom súťaže je viesť mladých tvorcov ku kreativite hľadaní asociácií. Silueta koňa môže byť maľovaná, lepená, digitálne spracovaná a cieľom je vytvoriť znak, symbol, ktorý by vychádzal zo siluety a mal by vyjadrovať symbolizovať mesto … – Ako? To je na tvorcoch .

Znak, ktorý by mohol byt použitý ako potlač na tričko, obal, tašku …..

Ing.arch.Peter Marcinko

Súťaž „Tvorivé hľadanie“

PREŠOV VO VARIÁCIÁCH MOTÍVU KOŇA

Výstavy, prehliadky a súťaže detskej výtvarnej tvorby sú pre nás príležitosťou vrátiť sa do detských čias a načerpať umeleckúinšpiráciu z čistej detskej umeleckej tvorivosti. Keď som vošiel do výstavného priestoru tejto súťaže zaiskrilo sa mi pred očami. Kaleidoskop. Jeden motív, silueta, zadaná plocha pre realizáciu fantázie detí v nekonečných, úžasných variáciách. Vtiahlo ma to do vnútra výstavy, do vnútra invencie detí. Poviem vám, bolo to veľmi neľahké rozhodovanie sa, ktoré z toho množstva krásnych dielok vybrať ako najzaujímavejšie a výtvarne najhodnotnejšie. Porota bola veľmi očarená dielkami detí. Každý z porotcov vybral niekoľko prác,a nastalo „výberové konanie“.

Aké kritériá porota zohľadňovala pri hodnotení kvality prác? Ako to býva najčastejšie, sú to tieto: fantázia, nápaditosť, adekvátna, priliehavá forma, vystihujúca zámer, tému výstavy, úroveň remeselno-technickej i výtvarnej formy spracovania námetu, originalita nápadu, odvahu vyjadrenia sa v danej technike, a nakoniec i vtip a šarm diela. Postupne sa porota dostala k jadru výberu, a nastalo záverečné určovanie stupienkov ocenení. Prvé, druhé a tretie miesto v kategóriách, a Cenu poroty, teda zvláštnu cenu. Na tej sa teda porota musela dohodnúť jednohlasne a určiť obrázok ako výnimočný, svojou krásou.
Ako výtvarník, a univerzitný pedagóg musím s radosťou spomenúť aj skvelý nápad pána architekta Petra Marcinka, nápad s motívom, ktorý mali deti dotvoriť, pretvoriť, vymaľovať podľa svojho nápadu. Gratulujem k takémuto počinu. Úroda krásnych obrázkov priniesla radosť, otvorila nám oči, a veríme, že mnohé z týchto skvelých dielok budú mať ešte aj širšie uplatnenie.
Ďakujeme. Poďakovanie patrí deťom, ale samozrejme aj pedagógom, učiteľom, učiteľkám a školám. Oceneným blahoželáme a prajeme veľa elánu a radosti pri tvorbe nových diel, ktoré potešia a zušľachtia náš život.

Doc. Peter Kocák PhD, akad. mal.
Prešov 16.X.2019

ZOZNAM OCENENÝCH:

KATEGÓRIA  A – TRADIČNÁ TVORBA

1. miesto – Z. Gorylová, ZŠ Májové námestie

2 . miesto – Vartaľová, Michalíčková, ZŠ Májové námestie

3. miesto – Tamara Trusová, ZŠ Matice slovenskej


KATEGÓRIA  B – TRADIČNÁ TVORBA

1. miesto – Filip Šoltés, ZŠ Sibírska

2 . miesto – Natália Gazdačková, ZŠ Važecká-

3. miesto – Timotej Toiš, ZŠ Mirka Nešpora

 

KATEGÓRIA DIGITÁLNA TVORBA

1. miesto – Lea Semešová, ZŠ Bajkalská

2 .miesto – Sofia Džobáková, Michael Alexander Bodnár, ZŠ Šrobárova

3. miesto – Sára Starincová, ZŠ Lesnícka

 

KATEGÓRIA ORNAMENT

1. miesto – Michaela Michaľáková, ZŠ Májové námestie                                 –

2. miesto – Juliána Wietoszévová, Thi Minh Phuong Than, ZŠ Šrobárova

3. miesto – Nikola Mišurová, Alexandra Šoltýsová, ZŠ Važecká

 

VÝNIMOČNÉ OCENENIE

Matej Čmilanský, ZŠ Bajkálska

Zoznam zapojených škôl:

ZŠ Bajkalská 29

ZŠ Kúpeľná 2

ZŠ Lesnícka 1

ZŠ Májové námestie 1

ZŠ Matice slovenskej 13

ZŠ Mirka Nešpora 2

ZŠ Prostějovská 38

ZŠ Sibírska 42

ZŠ Šmeralova 25

ZŠ Šrobárova 20

ZŠ Važecká 11

ZUŠ M. Moyzesa

ZUŠ Jána Poschla

SZUŠ ELBA, Smetanova 1