FEAD – Festival architektúry a dizajnu

Zhodnotenie FEAD 2016

Zhodnotenie FEAD 2016

Prvý ročník festivalu architektúry a dizajnu máme za sebou. V pomerne krátkom čase sa podarilo zmobilizovať sily a pripraviť súbor akcií na tému architektúra dizajn a mesto .

Naša vďaka patrí hlavne primátorke mesta Ing.Andrei Turčanovej za celkovú podporu projektu aj účasť na podujatí. Zároveň touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečovaní výstav, poskytli priestory, pomohli organizačne aj materiálovo.

S miernym časovým odstupom a pohľadom dozadu môžeme konštatovať, že prvý ročník sa podaril, ale vyjadriť aj nádej, že boli založené základy na vytvorenie novej tradície aktivít v našom meste s témou, ktorá sa bytostne dotýka nás všetkých. Chceme sa stretávať a prezentovať, lebo kreativita je to, čo nás spája a kvalitu sa musíme učiť rozoznávať.

Hlavným zámerom v prvom ročníku festivalu architektúry a dizajnu bolo priniesť tému architektúry a dizajnu na námestie, medzi širokú verejnosť . Verím, že práve tento odkaz prvého ročníka sa v budúcnosti ešte viac rozvinie. Kvalita ide ale ruka v ruke s kvalitou výrobkov a materiálov a fortieľu.

Festival vždy symbolizuje slávnosť, trochu nóblesy, ale aj zábavu a pestrosť. Krása a kvalita nie sú prepych, mali by byť súčasťou nášho každodenného bytia. Naše mesto má svoju bohatú históriu, je tu zmes národnosti aj kultúrnych línii, susedíme s tromi krajinami a vždy to bola križovatka obchodných ciest. Na týchto základoch chceme a musíme ďalej stavať, vytvárať synergické vzťahy a spoluprácu pre celkový rozvoj mesta a jeho obyvateľov. Aby sa tu lepšie žilo.

 

Ing.arch.Peter Marcinko ,hl.organizátor podujatia FEAD2016